Minőség

A MINŐSÉG FONTOSSÁGA

Az ezüst- és aranykolloid oldatoknál a minőség a kardinális kérdés, és nem a ppm értéke. 

A tudományban a fémkolloidok minőségének meghatározására két fő módszer szolgál:

  1. Elektronmikroszkópos felvételek (TEM, SEM)
  2. Zeta-potenciál mérés

Ezekkel a módszerekkel igazolható, hogy a vizsgált kolloid oldatok valóban részecskéket tartalmaznak, és a méretükön túl az alakjukról is felvilágosítást adnak. Valamint a kolloidok stabilitásáról is információhoz juthatunk általuk.

Mivel ezek költséges mérések, és leleplezik a kolloidnak nevezett, de valójában csak ionos oldatokat, ezért a legtöbb gyártó nem is oszt meg ilyen típusú vizsgálatokat.

A szakirodalom utalásai alapján mind az ionos, mind a kolloid méretű részecskéket tartalmazó ezüstoldatok hatékonyak a kórokozók elpusztításában. A lényeges különbség közöttük a nyálkahártya eltérő mértékű irritációjában, és a hatásmechanizmusban van. Valamint az ionos ezüst oldatok sokkal fémesebb ízűek, mint az ezüstrészecskéket tartalmazó oldatok.

Az ionos ezüst oldatok a nyálkahártyával érintkezve kémiai reakcióba is lépnek, valamint az ezüstionok redukálódni akarnak fémes ezüstté (lásd fényképészet), így érezhetően jobban irritálja a szöveteket, mint a fémes ezüstrészecskék.

A ColloGuard termékmintákon végzett TEM (Transzmissziós Elektronmikroszkópia), és Zeta-potenciál mérések igazolják, hogy az ezüst- és aranykolloid termékeink valódi kolloid oldatok. A részecskék jellemzően gömb formájúak, átmérőjük néhány nanométer, és a részecskék különállóak, nincsenek összetapadva.

A mérési eredmények:

A ColloGuard Aranykolloid minta Transzmissziós Elektronmikroszkóp (TEM) felvétele. 

1. A ColloGuard Aranykolloid minta Transzmissziós  Elektronmikroszkóp (TEM) felvétele

1. ábra Arany nanorészecskék TEM képe

Az aranykolloid minta jellemzése Transzmissziós Elektronmikroszkóppal történt (TEM, Philips CM-300 FEG műszer). Az 1. ábra alapján az arany nanorészecskék jellemzően gömb alakúak. Túlsúlyban vannak a 4-6 nm közötti részecskék, az ezeknél nagyobb szemcsék mennyisége a méret növekedésével egyre csökken.

A ColloGuard Aranykolloid minta Zeta-potenciál mérése.

Javított grafikon

A nanorészecskék vizes oldatban mérhető felületi töltéseloszlása (Zeta potenciál) Zetasizer Nano (Malvern) készülékkel lett meghatározva (1. táblázat)

1. táblázat. A vizsgált arany nanorészecskék karakterizálása:

Név

Rövidítés

Zeta potenciál

Méreteloszlás

Arany nanorészecske

AuNP

-9,87 mV

5,2 ± 0,7 nm

 

A ColloGuard Ezüstkolloid minta Transzmissziós Elektronmikroszkóp (TEM) felvétele.
3. A ColloGuard Ezüstkolloid minta Transzmissziós  Elektronmikroszkóp (TEM) felvétele

2. ábra Ezüst nanorészecskék TEM képe

Az ezüstkolloid minta jellemzése Transzmissziós Elektronmikroszkóppal történt (TEM, Philips CM-300 FEG műszer). A 2. ábra alapján az ezüst nanorészecskék jellemzően gömb alakúak, méretük 1-8 nm közé esik. Túlsúlyban vannak a 3-5 nm közötti részecskék, az ezeknél nagyobb szemcsék mennyisége a méret növekedésével egyre csökken.

Vissza a boltba